ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (14-12-2015)

ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับสถานีฐานบนภูกระดึง